Asbest (amyant), beyaz toprak olarak da bilinen, ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere​ oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifli yapıda bir mineraldir.

Ülkemizde 31 Aralık 2010 tarihinde her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaklanan​ Asbest; akciğer kanseri, asbestosis, mesothelioma gibi ölümcül hastalıklara neden olmaktadır. Yakınımızdaki bu tehlike 2010 yılı öncesinde inşa edilen yapıların çoğunda mevcuttur.

Asbest Söküm Uzmanı;bu konuda eğitim almış ve riskleri hesap edebilen kişidir. Analizini yaptığı maddede asbest varlığını tespit ettikten sonra ivedilikle arındırma çalışmalarına başlar ve asbest sökümünden sonra son kontrollerini yaparak çalışma alanının sağlıklı olup olmadığı konusunda bilimsel rapor hazırlar. Analiz sonuçlarına göre ortam asbestten arındırılmışsa yeniden faaliyete başlama izni verilir.

Asbest söküm, kırım, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma ve taşıma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, fabrika ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yapılarak gereken tedbirler alınmalıdır.​ İlgili yönetmelikte belirtilen işlerin asbest söküm uzmanı eşliğinde çalışmalarında asbest söküm çalışanı tarafından yapılması gerekmektedir.​ Gerekli önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest oranının yönetmelikte belirtilen sınır değeri aşabileceği asbestli yıkım, asbestli söküm, taşıma, tamir ve bakım gibi işlerde çalışanların korunması için koruyucu donanımlar (elbise, maske vb.) kullanılması​ zorunludur.

Bu tedbirler 25.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK maddelerinde belirtildiği şekilde yürütülür. Mevzuat kısmından ilgili yönetmeliğe ulaşabilirsiniz.

Asbestli Söküm, kırım, yıkım ve uzaklaştırma yapılacak yapıda​ Asbest Söküm Uzmanı​ tarafından asbest ihtiva edebilecek riskli malzemelerin yerlerinin tespiti yapılır. Bu malzemeler Risk Analizi ile rapor edilir.

Asbest Söküm faaliyetleri Asbest Söküm Uzmanı denetiminde Asbest Söküm Çalışanı yetki belgesine sahip çalışanlarca yürütülür.

 • Asbest Sökümü yapılacak alandaki söküm faaliyetlerini aşama aşama gösteren bir iş akış zaman çizelgesi hazırlanır. Tüm aşamalar bu programa göre takip edilir.
 • Asbest Söküm Çalışanları sağlık kontrollerinden geçirilerek rapor alınır.
 • Asbest Söküm Uzmanı tarafından çalışanlara iş başı eğitimi verilir.
 • Çalışanların listesi ve faaliyet raporları ilgili kurumlara bildirilir.
 • Söküm alanı çevrilir, gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur. Yetkili çalışanlar dışında hiçbir personelin Asbest Söküm Alanı girişine izin verilmez.
 • Asbest Söküm ekibi Tyvek Tulum (Kol ve Bacak Bağlantılarına Sargı Yapılarak İzole Edilir), Tam Yüz Maskesi, Eldiven, çelik Burunlu Ayakkabı gibi koruyucu giysilerle kuşandırılır.
 • Tozlu çalışmalar için Duş Ünitesi kurulur. Söküm çalışmaları başlatılır.
 • Sökülen Asbestli malzemeler izoleli ambalajlarla sıkı sargılama yapılarak paketlenir. Üzerlerine Asbest, Tehlikeli Atık vb etiketlemeler her yönden görünecek şekilde ve boyutta yapıştırılır. Etiketlerin düşme riskine karşın üzerine ayrıca kaplama tedbiri alınır.
 • Paketlenen Asbest Söküm Malzemeleri Tehlikeli Atık Taşıma akreditasyonu yapılmış firma ve araçlara yüklenir, ulusal atık taşıma formu düzenlenir, yetkili yakma tesislerine sevk edilerek bertaraf edilir.

 • Tüm kayıtlar ilgili kurumlara bildirilir ve 40 yıl süreyle arşivlenir.

Asbestli Söküm, kırım, yıkım ve uzaklaştırma yapılacak yapıda Asbest Söküm Uzmanımız tarafından asbest ihtiva edebilecek riskli malzemelerin yerlerinin tespiti yapılır. Bu malzemeler Risk Analizi ile rapor edilir.

Asbest Raporu

Asbest Raporu, halk sağlığını ve çevreyi korumak için kentsel dönüşüm kapsamında ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili inşaat yıkımı öncesinde Asbest İçerikli Malzemelerin bulunup bulunmadığı ve hangi Asbest türleri olduğu belirlenerek hazırlanan bir rapordur. Asbestli malzemeye rastlanılması durumunda ise ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek rapor oluşturulması ve Asbestli Malzemelerin tehlikeli atık tesislerine bertarafı​ zorunludur.

Asbest ile ilgili çalışmalarda, ortamda ve ürünlerde asbest olmadığına dair raporlar ilgili mevzuatta kontrol edilmesi istenen hususlardan biridir. Bu yüzden İSTANBUL OSGB olarak, çalışma alanlarının Asbestten arındırılmasını sağlıyoruz. Bünyemizdeki kalifiye personelimiz ile birlikte çalışma alanınızın asbest sökümünü gerçekleştiriyor ve temiz raporunu hazırlayarak dosyanıza ekliyoruz.

Asbestin kullanıldığı iş alanları nerelerdir?

 • Tekstil endüstrisi (lifler, kumaşlar, ipler)
 • Çimento endüstrisi (saç, boru)
 • İnşaat malzemeleri endüstrisi (çimento ürünlerinin işlenmesi)
 • Kimya endüstrisi (boya dolgusu, dolgu materyalleri, sentetik reçine kompresyon kalıp materyalleri, termoplastikler, kauçuk ürünleri),
 • İzolasyon endüstrisi (ısı, ses ve yangın izolasyonu)
 • Kağıt endüstrisi (asbest kağıdı, karton), fren, debriyaj, balata üretimi
 • Gemi yapımı ve vagon üretimi.