OSGB İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Dan.Ltd.Şti, Firmalarımızın, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli gibi teknik eleman ihtiyaçlarını çözmenin yanı sıra İş Güvenliği eğitimleri, Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı ve diğer taleplerini tek elden gidermek amacıyla T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir

Kadrosunda bulunan deneyimli A,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları, tecrübeli işyeri hekimleri ve sağlık personelleriyle profesyonel ve güçlü bir ekiple hizmet vermektedir
İstanbul OSGB, iş güvenliği hizmetlerini proaktif yaklaşım ekseninde tam ve eksiksiz yerine getirerek, tüm firma ve çalışanlarımıza ulaşmak amacında olup aynı zamanda sorumlu bir kuruluş olarak ülkemizde’ İş Güvenliği Kültürünün’ yerleşmesi ve sürdürülebilir kılınmasına yönelik çalışmalara da öncülük etmektedir.
Saygılarımızla;
İstanbul OSGB Yönetimi