İstanbul OSGB ,İlkyardım Eğitimlerini anlaşmalı ve işbirliği yaptığı akredite kuruluşlarca yerine getirmektedir.

İlk Yardım Nedir?

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade etmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Yasal Zorunluluğu 29 Temmuz 2015 tarih 29429 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği Madde 19 göre;

  • a) Az tehlikeli iş yerlerinde her 20 çalışan için 1,
  • b) Tehlikeli iş yerlerinde her 15 çalışana kadar 1,
  • c) Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1, Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi almış personel bulundurması yasal olarak zorunludur.

Standart İlk Yardım Eğitimi

Standart İlk Yardım Eğitimi 5 gün / 40 saat eğitim süresi olan, Temel İlkyardım Eğitiminden daha ayrıntılı ve uygulamalı eğitim almak isteyen tüm katılımcılara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır.

  • Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
  • Eğitimin içeriği uluslar arası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, ilkyardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.

Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası, katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere “ilkyardımcı Sertifikası” ve “ilkyardımcı Kimlik Kartı” verilmektedir. merkezimizde verilmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi;

İlk Yardım Eğitimi; Kanunen zorunludur ve eğitim süresi, 2 gün / 16 saattir.Bu zorunluluğun ayrıntıları ise; 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilkyardım Yönetmeliğinin 16.maddesine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma koluna göre istihdam edilmekte olan, işletme personelinin %5’i, Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde ise %10 ‘u, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden,​ ilk yardım Sertifikası​ almış, ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

  • Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
  • Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığıca onaylanmış, ilk yardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
  • Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası, katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere ‘ilkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı’ verilmektedir.

İlkyardım Güncelleme Eğitimi

TC Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel ilkyardım sertifikalarının 3 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir.İlkyardım Güncelleme Eğitimi; 1 gün / 8 saat süren ilk yardımcıların bilgilerinin yenilendiği bir eğitimdir.Sınav sadece seviye belirler, geçme notu yoktur. ilkyardımcı kimliği ve ilkyardım eğitim sertifikaları yenilenerek; İl Sağlık Müdürlüğünün onayından geçtikten sonra yeni ilk yardım sertifikası ve ilk yardımcı kartları tekrar 3 yıllık süreli geçerlilik kazanır.