GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ


Gürültü, İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere denir. Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok olumsuz etki bırakır.
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan sanayi tesisleri akustik rapor hazırlatmak ile yükümlüdür. Kapsamda yer almayan işletme ve tesisler, imalathane, atölye, işyeri, eğlence yeri ve benzeri yerler için ise çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlanmalıdır.

. Çevre iznine tabii işletmeler için akustik rapor
. Çevre iznine tabi olmayan işletmeler için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
. Eğlence Yerleri için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
. İşyeri, atölye, imalathaneler için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
. Gürültü haritalarının hazırlanması
. ÇED kapsamında planlanan izne tabi tesisler için akustik rapor

Gürültü Kirliliği

Gürültü

İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerindedir.

Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır.

Gürültünün insan üzerindeki etkileri


1.Fiziksel Etkileri:
Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.
2.Fizyolojik Etkileri:
Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks.
3.Psikolojik Etkileri:
Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres.
4.Performans Etkileri:
İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması.

Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün şiddeti, insana vereceği zararı etkiler. Endüstri alanında yapılan araştırmalar göstermiştir ki; işyeri gürültüsü azaltıldığında işin zorluğu da azalmakta, verim yükselmekte ve iş kazaları azalmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; meslek hastalıklarının %10’u, gürültü sonucu meydana gelen işitme kaybı olarak tespit edilmiştir. Meslek hastalıklarının pek çoğu tedavi edilebildiği halde, işitme kaybının tedavisi yapılamamaktadır.

Bazı Gürültü Türlerinin Desibel Dereceleri ve Psikolojik Etkileri


Uzay Roketleri: 170db Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
Canavar Düdükleri: 150db Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
Kulak dayanma sınırı: 140db Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
Makineli delici: 120db Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
Motosiklet: 110db Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
Kabare Müziği: 100db Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
Metro gürültüsü: 90db Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
Tehlikeli bölge: 85db Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
Çalar Saat: 80db Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
Telefon zili: 70db Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
İnsan sesi: 60db Psikolojik belirtiler (I.Basamak)
Uyku gürültüsü: 30db Psikolojik belirtiler (I.Basamak
Çeşitli Kullanım Alanlarının Kabul Edilebilir Üst Gürültü Seviyeleri

Gürültü Ölçümü Çeşitli Kullanım Alanlarının Kabul Edilebilir Üst Gürültü Seviyeleri

Tiyatro Salonları: 25 db
Konferans Salonları: 30 db
Otel Yatak Odaları: 30 db
Otel Restoranları: 35 db
Hastaneler: 35 db
Yatak Odaları: 35 db
Oturma Odaları: 60 db
Servis Bölümleri (mutfak, banyo): 70 db
Derslikler, Laboratuvarlar: 45 db
Spor Salonu, Yemekhaneler : 60 db
Fabrikalar (küçük): 70 db
Fabrikalar (büyük): 80 db

Gürültü Yönetmeliği