Çalışanların sağlık kayıtları işe giriş itibariyle ve belirtilen kanuni aralıklarla yapılması ve kayıt altına alınması yasal bir yükümlülüktür.

İstanbul OSGB olarak, Firmaların yasal olarak çalışanlarına yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini firmalarınızın çalışma mekânlarında vermekteyiz. Böylece firmaların işgücü ve zaman kayıplarının önünü geçilmektedir.

Mobil sağlık hizmetleri desteklediğimiz kuruluşlar tarafından istediğiniz gün ve saatlerde işyerinize gelinerek çalışanlarınızın sağlık kontrolleri gerçekleştirilir.

 • Mobil sağlık hizmeti ile hem çalışanlarınızın sağlığını kontrol ettirir hem de iş gücü kaybını önlersiniz.
 • Mobil sağlık araçları tam donanımlı olup, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) onaylıdır.
 • etkin sağlık personelleri tarafından sağlık taramaları gerçekleştirilir.
 • Yapılan testler uzman hekimlerimiz tarafından kontrol edildikten sonra sonuçlar işyerinize gönderilir.
 • İşyeri hekimliği hizmeti verdiğimiz firmaların raporları işyeri hekimimiz tarafından incelenerek sağlık kontrolleri yapılır

Mobil Sağlık Taraması Kapsamında Verilen Hizmetler:

 • Doktor Muayenesi
 • Radyolojik Testler
 • Akciğer Grafisi
 • Water’s Grafisi
 • Fizyolojik Testler
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonfksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyagram (EKG)
 • Aşılama, Hepatit B/C, Grip, Pnömokok (Zatüre)
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST, ALT, GGT
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre, Kreatinin
 • Antikor, PCR Testleri, Serolojik Testler
 • Hepatit B/C, HIV Taramaları
 • Portör Taramaları
 • Burun Boğaz Gaita Kültürleri, Gaita Mikroskobisi
 • Toksikolojik Testler
 • İdrarda veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit
 • Ek-2 İşe Giriş Sağlık Raporu oluşturma.

LABORATUAR TETKİKLERİ

Kan sayımı (Hemogram)

Böbrek fonksiyon testleri

Serolojik tetkikler

İdrarda/kanda toluen, fenol, valin mandalik asit, hippurik asit… vs

Tam idrar tahlili (T.İ.T.)

.​ Üre

.​ Anti HBs

Karaciğer fonksiyon testleri

.​ Kreatinin

.​ HBsAg

.​ SGOT (AST)

.​ Ürik Asit

.​ Anti HCV

.​ SGPT (ALT)

.HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri

.​ Gamma-GT

Toksikolojik tetkikler

.​ LDH

.​ İdrarda/Kanda Kurşun

AKCİĞER GRAFİSİ
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO) normlarına göre 35×35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir.
Akciğer grafileri 35×35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır
ODYOMETRİ
Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır.
Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanları tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ ( SFT​ )
Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir.
İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.
Solunum Fonksiyon testi, SFT eğitim sertifikalı hemşirelerimiz tarafından yapılmakta, Göğüs ve Astım Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.
PORTÖR TARAMASI
Mobil sağlık tarama aracında aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.
Tetonoz aşısı
Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ GÖREBİLİR RAPORU
Ağır ve Tehlikeli İşler Raporları deneyimli işyeri hekimlerimiz tarafından 16 Haziran 2004 Tarihli 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca verilmekte