MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Çalışanların sağlık kayıtları işe giriş itibariyle ve belirtilen kanuni aralıklarla yapılması ve kayıt altına alınması yasal bir yükümlülüktür.

Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması ve gerekli önlemlerin alınması oluşacak problemlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır ve anlaşmalı labaratuvarlarımız ve mobil araçlarımızla gerekli tetkikler yapılarak iş günü kaybınında önüne geçilecektir.

LABORATUAR TETKİKLERİ
Kan sayımı (Hemogram) Böbrek fonksiyon testleri Serolojik tetkikler İdrarda/kanda toluen, fenol, valin mandalik asit, hippurik asit… vs
Tam idrar tahlili (T.İ.T.) . Üre . Anti HBs
Karaciğer fonksiyon testleri . Kreatinin . HBsAg
. SGOT (AST) . Ürik Asit . Anti HCV
. SGPT (ALT) .HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri
. Gamma-GT Toksikolojik tetkikler
. LDH . İdrarda/Kanda Kurşun

AKCİĞER GRAFİSİ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO) normlarına göre 35×35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir.

Akciğer grafileri 35×35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır

ODYOMETRİ

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır.

Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanları tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ ( SFT )

Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir.

İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Solunum Fonksiyon testi, SFT eğitim sertifikalı hemşirelerimiz tarafından yapılmakta, Göğüs ve Astım Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

PORTÖR TARAMASI

Mobil sağlık tarama aracınd aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Tetonoz aşısı

Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)

Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ GÖREBİLİR RAPORU

Ağır ve Tehlikeli İşler Raporları deneyimli işyeri hekimlerimiz tarafından 16 Haziran 2004 Tarihli 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca verilmektedir