İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ


Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği verdiğimiz eğitimlerin konu başlıkları;

* Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
* İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
* İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
* Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
* Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
* İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
* Kişisel koruyucu alet kullanımı,
* Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
* Uyarı işaretleri,
* Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
* Temizlik ve düzen,
* Yangın olayı ve yangından korunma,
* Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,